• 1
 • 2
 • 3
load more / hold SHIFT key to load all load all

Projekt Za lakši i kvalitetniji život

ministarstvo za demografijuhzz

ESFlenta2

Projekt Za lakši i kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Nadolazeći događaji...

Doniraj ili volontiraj

magnetici ucini nesto

I ti možeš pomoći. Pozivamo vas da svojim znanjem i vještinama sudjelujete u volonterskim aktivnostima. Možete nam se javiti na mail ili telefon, a lako ćete nas pronaći u Maloj kući.

Također možeš financijski podržati rad naše udruge malim jednokratnim ili mjesečnim donacijama.

Udruga OSISMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
IBAN: HR3324840081105429603
Raiffeisen bank

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju predstavnici članova (u daljnjem tekstu: delegati).

U Skupštinu se predstavnici biraju po gradovima i općinama kao izbornim jedinicama.

Po izbornim jedinicama se na svakih 10 % osoba s invaliditetom, članova Udruge, bira po jedan predstavnik. Ukoliko u pojedinoj izbornoj jedinici ima manje od 5 % osoba s invaliditetom, članova Udruge, za tu izbornu jedinicu predstavnik se imenuje iz najbliže teritorijalne izborne jedinice.

Broj predstavnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici kao i broj glasova kod izbora predstavnika iz prethodnog stavka se u skladu sa odredbama ovog Statuta utvrđuje na temelju matične evidencije članstva u aktualnoj bazi podataka u Udruzi.

Predstavnike po izbornim jedinicama predlažu članovi Udruge iz pojedine izborne jedinice. Mandat predstavnika članova Udruge traje četiri godine. Sastanak članova Udruge iz pojedine izborne jedinice, na kojima će se predlagati i birati delegati Skupštine i njihovi zamjenici, organizira Predsjedništvo Udruge.

Radna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, a Izborna Skupština svake četiri godine. Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati nakon zahtjeva Predsjedništva, Nadzornog odbora ili na zahtjev 10% članova Udruge.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge, o čemu obavještava delegate najmanje 15 dana prije dana njenog održavanja.

Poslovi koje obavlja Skupština:

 • donosi Statut i izmjene i dopune Statuta, te Poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava članova Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 • donosi Program rada i financijski plan Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • utvrđuje politiku razvoja Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva donesenih u prvom stupnju, 
 • odlučuje o prestanku rada Udruge, te u slučaju stečaja odlučuje o raspolaganju s imovinom Udruge,
 • obavlja i druge poslove značajne za rad Udruge temeljem odluka ili zakonskih odredbi,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

 

Skupštinu UOSI SMŽ čine slijedeći delegati:

Predstavnici za grad Sisak i pripadajuću mu okolicu

 • Alenka Berendika
 • Tamara Tačković
 • Ana Bešlić
 • Maja Pavleković

Predstavnici za grad Petrinju i pripadajuću joj okolicu

 • Silvio Radošević
 • Josip Mažić
 • Andreja Lonačarević
 • Petar Župan
 • Ljiljana Gavranović
 • Mirko Dijanek
 • Ankica Latinčić
 • Davor Brebrić
 • Marina Damjanović
 • Marijana Barić
 • Luca Trgovčević

Predstavnici za grad Novsku, općinu Lipovljani, Okućani, Jasenovac i pripadajuću im okolicu 

 • Zdenka Šep
 • Vinko Josipović
 • Ladislav Ferek Jambrek
 • Nada Đilas
 • Dubravka Kaurin

Predstavnici za grad Glinu i pripadajuću joj okolicu 

 • Damjan Gvojić
 • Radojko Babić

Predstavnica za grad Hrvatska Kostajnica, te općine Hrvatska Dubica, Majur, Dvor i Donji Kukuruzari

 • Josipa Dunger