BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Projekti

JEDNAKE MOGUĆNOSTI – A NE OGRANIČENJA

„Jednake mogućnosti – a ne ograničenja“  program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od oko 33,5 milijuna kuna. Za prvu godinu programa koji traje od 1.lipnja 2017. do 31.svibnja 2018. godine UOSI SMŽ je dodjeljeno 240.000,00 kn.

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Trogodišnji program – socijalna skrb 2017.-2020.“ PODRUČJE  II - problemi i zadovoljavanje potreba OSI PRIORITET Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika AKTIVNOSTI  A. Usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije djece s TUR

VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2017. - svibanj 2020.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 240.000,00 kn za svaku godinu programa

PARTNERI U PROGRAMU: Grad Petrinja, Grad Sisak, Centar za socijalnu skrb Petrinja

AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2017. do 31.05.2018.
1. Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanje roditeljima – Mala kuća u Petrinji i Soba čuda u Sisku - 62 djece s područja SMŽ
2. Terapija senzorne integracije – Soba čuda u Sisku – 60 djece s TUR s područja SMŽ
3. Skraćeni boravak(odmor od skrbi) uz kreativne radionice i igraonice – Mala kuća u Petrinji – 10 do 15 djece i mladih s TUR i invaliditetom
4. Grupne i individualne psihoterapeutske razgovaraonice i psihosocijalna podrška roditeljima djece s TUR i mladim i odraslim osobama s invaliditetom – voditeljica dr.sc. Daša Poredoš Lavor – Mala kuća u Petrinji
5. Godišnji susret roditelja i djece uključenih u projektne aktivnosti u cilju zajedničkog osnaživanja i međusobnog povezivanja
6. Provedba radionica, kampanja, javnih aktivnosti u sklopu obilježavanja važnih datuma za OSI

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije uz veću dostupnost  i razvoj te uspostavu alternativnih oblika socijalne podrške i usluga i to upravo u zajednici u kojoj i korisnici žive (Petrinja, Sisak, Novska), proširenje mreže usluga u zajednici, jačanje udruge kao pružatelja usluga u zajednici uz osiguravanje kvalitete usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave

ZNAČAJ/REZULTATI  PROJEKTA: Razvoj novih socijalnih usluga u zajednici, socijalna uključenost,  deinstitucionalizacija, bolje funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja  integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima , senzibilizirana zajednica.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti),  opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

trogodišnji program

ZA LAKŠI I KVALITETNIJI ŽIVOT

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. -  „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ za projekt pod nazivom „ZA LAKŠI I KVALITETNIJI ŽIVOT“  u vrijednosti 513.900,56 kn.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju dvije godine provedbe projekta za četiri osobe s najtežim stupnjem invalidnosti i intelektualnim teškoćama s područja Sisačko-moslavačke županije (točnije gradova Siska i Petrinje) koje su iskazale potrebu za uslugom osobne asistencije.

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Manda Šalić

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT 1) Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 05./2017. - 05/2019.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 513.900,56 kn.

BROJ KORISNIKA: 4 osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama                                   

SISAK            Dean Berendika                                                 
                       Tajana Bezuh                                   
PETRINJA     Štefica Grubar                                                        
                       Borna Damjanović

BROJ  NOVOZAPOSLENIH  U  SKLOPU  PROJEKTA: 4 osobna asistenta – na dvije godina za pola ukupnog mjesečnog fonda sati (4 sata dnevno)

Goran Šipuš (Dean Berendika) 
Ivana Perković (Tajana Bezuh)
Antonija Marić (Štefica Grubar) 
Ante Čakarić (Borna Damjanović)

CILJ PROJEKTA: Poboljšanje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama kako bi dobili mogućnost kvalitetnijeg života, boljeg socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije.

ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA 1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici 2. sprječavanje institucionalizacije - osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama-korisnici usluge osobne asistencije poboljšat će kvalitetu života i socijalnu uključenost 3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada 4. unaprijeđeno usklađivanje obiteljske i radne uloge u obiteljima - obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji. 5. rezultati projekta će biti diseminirani drugim udrugama (koje ih mogu koristiti kao dobru praksu u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

Poslušajte radio emisiju o životu osoba s invaliditetom i projektu osobne asistencije

Radio Quirinus 12.06.2017.

logo memo zadnje 3

Mogućnosti - a ne ograničenja

Naziv programa: MOGUĆNOSTI - A NE OGRANIČENJA

Trajanje projekta: školska godina 2016./2017. - do kolovoza 2017.

Aktivnosti projekta:
Stručni individualni terapeutski rad – radna terapija –
Program Male škole
Pomoć u učenju
Domaćinstvo,program stjecanja navika neophodnih za samostalan život
Kreativne radionice i igraonice
Edukativne tribine i Okrugli stolovi (autizam, down, cerebralna paraliza…)
Psihoterapeutske razgovaraonice - jednom mjesečno
Edukativna tribina - svibanj 2017. - "Osobe s invaliditetom - aktivni članovi zajednice"
Edukacija volontera – Volonterski program - "Moj doprinos društvu jednakih mogućnosti"

Soba čuda

Iza naziva „Soba čuda“ nalazi se projekt opremanja prve senzorne sobe u Sisačko-moslavačkoj županiji

Potkategorije

Kontakt

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Za lakši i kvalitetniji život

ministarstvo za demografijuhzz

ESFlenta2

Projekt Za lakši i kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.