ŽELIM DA SE I MOJ GLAS ČUJE

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja i to kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2017./2018. u vrijednosti 105.000,00 kn.

Provoditelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Voditeljica projekta: Aleksandra Milković, dipl.nov.
Izvoditelji projekta:
• Selma Buljubašić, dipl.učiteljica, voditeljica programa Male škole
• Veronika Muža, bacc.therap.occup.- radna terapija
• Marta Križanić, bacc.therap.occup. - radna terapija
• Dr.sc.Miroslav Vrankić, E-glas
Vrijeme provedbe: od 1. studenoga 2017. do 31. kolovoza 2018.
Partneri u projektu:
I.Osnovna škola Petrinja, Petrinja
OŠ Braća Ribar, Sisak
Dječji vrtić Petrinjčica
Vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti:
Tvrtka E-glas d.o.o. pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci

Aktivnosti projekta:
• program Male škole – individualni i grupni rad (od prosinca 2017. do 31.kolovoza 2018.)
• radna terapija – individualni terapeutski rad u kabinetima u Sisku i Petrinji
• edukativno-suportne radionice za učitelje i pomoćnike u nastavi (3 do kraja školske godine)
• edukativno-suportne radionice za odgajatelje i stručne djelatnike u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevne igraonice s asistivnom tehnologijom u vrtićima (3 do kraja školske godine)
• jednodnevni stručni skup i radionica za struku i roditelje "Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osi" (svibanj 2018.)

Sažetak projekta:
Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na komunikaciju, odnosno na primanje i slanje poruka te smo zato projekt nazvali ŽELIM DA SE IMOJ GLAS ČUJE. Kroz sve aktivnosti projekta predstavljat ćemo, educirati i raditi koristeći se asisitivnom tehnologijom i tehnologijom potpomognute komunikacije kako bi kod djece s TUR postigli ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava. Posebno program Male škole s potpomognutom komunikacijom te radne terapije s djecom s razvojnim teškoćama za rezultat će imati cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata, socijalizacija te njegova što lakša integracija u redovan sustav obrazovanja, te općenito poboljšanje kvaliteta života. Stručnim djelatnicima škola i vrtića te pomoćnicima u nastavi i drugim odgajateljima,asistentima u vrtićima na području Siska i Petrinje,a i šire cijele županije kroz javnu edukaciju i prezentaciju opreme, pružit ćemo uvid i educirati ih za usvajanje novih odgojnoobrazovnih sadržaja i metoda rada. Poticat ćemo aktivno koristenje PK i AT u daljnjem obrazovanju, a u tom smjeru osnaživat ćemo i same roditelje. Projekt doprinosi napretku djece s razvojnim teškoćama i invaliditetom na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj.

Ciljevi i rezultati projekta
- Kroz pojačane izvannastavne, izvanškolske i predškolske aktivnosti planirane projektom, a ipak u suradnji sa školama, vrtićima i stručnim djelatnicima u Udruzi ćemo dodatno osigurati svima dostupno, kvalitetno i primjenjivo obrazovanje uz pojačano razvijanje i nadogradnju intelektualnih i rehabilitacijskih mogućnosti njihovog pojačanog razvoja te razvijanje prije nepostojećih ili dovoljno nerazvijenih znanja, vještina i kompetencija.
- Radit ćemo na poticanju njihove samostalnosti, kreativnosti, stvaralaštva sa naglaskom na primjeni potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije jer svako djete ima pravo naći svoj glas, želi da ga okolina čuje i razumije, da može izraziti svoje emocije, potrebe i želje, a to se upravo postiže primjenom potpomognute komunikacije. Također jedan od ciljeva nam je što bolja inkluzija i integracija djece sa teškoćama u razvoju u redovan sustav obrazovanja. Svim aktivnostima radit ćemo i na njihovoj socijalnoj uključenosti u društveni život zajednice i povratno na osvješćivanju i senzibiliziranju zajednice o njihovim potrebama i inkluziji, a riječ je o zajednici koja dijelom pripada području s manje mogućnosti i definitivno je inovativan način rada s djecom s razvojnim teškoćama.
- Sve aktivnosti projekta usmjerene su na odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj i bolju socijalnu uključenost djece i mladih s TUR i kroz volonterske i edukativne programe na razvijanje solidarnosti i volonterizma. Kroz posebno osmišljene edukativne programe u organizaciji stručnih djelatnika Udruge radit ćemo na jačanju kompetencija stručnih djelatnika, učitelja i odgajatelja za kvalitetniji rad s djecom s TUR na njihovim radnim mjestima.
- Dodatno ćemo u sadržajima individualnog i grupnog psihosocijalnog osnaživanja raditi i na jačanju roditelja djece i mladih s TUR.

Kontakt

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Za lakši i kvalitetniji život

ministarstvo za demografijuhzz

ESFlenta2

Projekt Za lakši i kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.