Podijeljene diplome polaznicima Male škole

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije tijekom protekle školske godine te zaključno s 31.kolovozom 2017. provodila je program „Mogućnosti-a ne ograničenja“ koji je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja sa 125 tisuća kuna. Podjelom „diploma“ polaznicima Male škole obilježili smo završetak programa i predstavili njegove rezultate.

Glavni cilj programa je poboljšanje integracije djece predškolskog i školskog uzrasta s razvojnim, intelektualnim i motoričkim teškoćama u redovni odgojno-obrazovni sustav na cjelokupnom području Sisačko-moslavačke županije, a s posebnim naglaskom na Petrinju, Novsku, Topusko, Sisak, H.Kostajnicu, Glinu, Dvor.
Cilj je ostvaren slijedećim projektnim aktivnostima:
• Stručni individualni terapeutski rad : radna terapija
• Program Male škole
• Pomoć u učenju
• Domaćinstvo -program stjecanja navika neophodnih za samostalan život i izvanučionička nastava
• Psihoterapeutske razgovaraonice
• Radionice za roditelje
• Edukativne tribine i Okrugli stolovi (autizam, down, cerebralna paraliza…)
• Edukativna tribina - svibanj 2017. - "Osobe s invaliditetom - aktivni članovi zajednice„
• Edukacija volontera – Volonterski program - "Moj doprinos društvu jednakih mogućnosti"

 

Radno terapeutski rad u Udruzi obuhvaća individualizirani rad s djecom i savjetovanje roditelja. Rad se obavlja kroz igru koja potiče djecu na spontani razvitak vještina
Radna terapija provodila se u 2 kabineta: u Maloj kući u Petrinji i u Sobi čuda u Sisku i ponedjeljkom kroz patronažni rad u Novskoj. Tijekom 7 mjeseci projekta (podaci za kolovoz još nisu zaključeni) bilo je uključeno 59 djece s TUR i invaliditetom iz Siska, Petrinje, Novske, Popovače, Jasenovca, Dvora, Sunje i Hrvatske Kostajnice – (43 dječaka i 16 djevojčica) Održano je 1042  individualna termina u trajanju 45 minuta
Program Male škole & Pomoć u učenju provodio se od 9.siječnja do 31.kolovoza pod stručnim vodstvom diplomirane učiteljice Selme Buljubašić. Za 18 polaznika male škole (Sisak 10, Petrinja 6, Jasenovac  1 i  Sunja  1 dijete) održano je 56 grupnih termina (svaki termin u trajanju 90 min), 290 individualnih termina (svaki termin je trajao 45 min) a rezultati su slijedeći. Za 9 polaznika dobivena je odgoda do slijedeće školske godine, a 9 polaznika bit će integrirano o obrazovni sustav na slijedeće načine: dvoje djece je uključeno u redovan  razredni odjel, jedno dijete u redovan razredni odjel s individualiziranim pristupom uz asistenta. Dvoje djece će biti uključeno u redovan razredni odjel s prilagođenim programom uz individualizirani pristup i asistenta, Jedno dijete će pohađati nastavu u kući s individualiziranim pristupom. Dvoje djece će ići u poseban razredni odjel uz asistenta a  jedno dijete će ići u poseban razredni odjel uz individualizirani pristup. Osim Male škole za djecu koja su uključena u obrazovanje provodili smo I program pomoći u učenju. Pomoć je koristilo 10 učenika za koje je izdvojeno 147 termina u trajanju 45 minuta.

web3


U projektnu aktivnost Domaćinstvo - program stjecanja navika neophodnih za samostalan život bili su uključeni svi učenici iz Odjela za učenike s teškoćama u razvoju OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, ukupno 19 učenika (10 ženskih i 9 muških). Radi se o učenicima koji uz intelektualne teškoće imaju i dodatne razvojne teškoće zbog kojih se školuju prema posebnom programu i zahtijevaju veći stupanju podrške tijekom školovanja i odrastanja. Aktivnosti Domaćinstva realizirane su s učenicima koji pohađaju odgojno-obrazovne skupine, ukupno 11 učenika. (1.a,1.b,1.c,Skupina s autističnim poremećajima) te s učenicima iz kombiniranih razrednih odjela 2./3./4. r.  te 5./7. r., ukupno 8 učenika.  U aktivnostima je redovito sudjelovalo 19 učenika, u dvije grupe. Svaka grupa je realizirala 3 radionice domaćinstva. Ukupno je održano 35 nastavnih sati domaćinstva (nastavni predmeti ovisno o uzrastu učenika: skrb o sebi, socijalizacija, komunikacija, upoznavanje škole i uže okoline, radni odgoj, izobrazba u obavljanju poslova, priroda i društvo, tehnička kultura).
Projektne aktivnosti Domaćinstva pomogle su učenicima da  uvježbaju i uspješnije usvoje  obrađene nastavne sadržaje pojedinih nastavnih predmeta te naučeno primjenjuju.
Za Odjel i učenike provodili smo kroz program i Izvanučioničku nastavu. Opći cilj realizacije izvanučioničke nastave u obliku posjeta i terenske nastave u široj okolini bio je upoznavanje gospodarskih i kulturnih djelatnosti zavičaja kroz posjete i terensku nastavu.  Za svaki posjet definirani su pojedinačni ciljevi primjereni planiranom odredištu sukladno nastavnom planu i programu a posjetili smo:
07.04. Gradsko kazalište "Žar ptica", predstava Plava boja snijega, L. Katunarić;  organizirani obilazak Hrvatske pošte, Branimirova 4, posjet Glavnom kolodvoru i  Bundeku
27.04. Jamnica - punionica mineralne vode i negaziranih pića, Pisarovina; Izletište Ključić Brdo – ugostiteljski objekt - ručak
11.05. Posjet Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO, Muzeju suvremene umjetnosti i Floraartu na Jezeru Bundek u Zagrebu
07.06. Posjet Dvorcu Trakošćan i Krapinskim Toplicama - Vodeni p ark Aquae vivae; ručak u restoranu

Domaćinstvo u Maloj kući projekt MZO


Psihoterapeutske razgovaraonice za roditelje djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom te za mlade i odrasle osobe s invaliditetom na neizravan pristup daju podršku roditeljima, ojačavaju ih u mentalnom (emotivnom i socijalnom) smislu i daju priliku za razvoj općih životnih kapaciteta značajnih za prilagodbu u sadašnjosti i budućnosti. Održali smo 5 razgovaraonica:
24. siječanj 2017. Popustljivi i prezaštitnički roditelji
14. veljača 2017.  Emocionalna inteligencija u partnerskoj vezi
14. ožujak 2017.  Utjecaj medija na djecu
25. travanj 2017.  Izražavanje emocija
21. lipanj 2017.    Ciljevi i očekivanja
Osnaživanje roditelja u radu s djecom s TUR provodili smo kroz osmišljene Radionice za roditelje na kojima smo ih kroz izradu didaktičkih igračaka od svakodnevnih predmeta i materijala motivirali i educirali za edukativni rad s djecom u okružju doma
Održali smo 3 radionice za roditelje:
9.svibanj - radionica za roditelje na temu „Potpomognuta komunikacija – komunikacijske knjige“
01.kolovoz – radionica „Ribolovci”
29.kolovoz – radionica „Pametne kocke”

21198253 10210098149031371 1103243208 o


"Moj doprinos društvu jednakih mogućnosti" bio je naziv volonterskog programa kojeg smo uz pomoć izvoditeljice dr.sc.Daše Poredoš Lavor provodili u osnovnim i srednjim školama županije. Učenici srednjih i osnovnih škola upućeni su u načine komunikacije s osobama umanjenih komunikacijskih mogućnosti, na njihovo pravo na život u zajednici, saznali su više o autizmu i sindromu down, o inkluzivnom zapošljavanju te su upoznali kroz terensku posjetu Soba čuda. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 457 učenika: 378 učenika srednjih škola i 79 učenika osnovnih škola i to učenici Strukovne škole Sisak, Srednje škole Viktorovac, Srednje škole Novska, Ekonomske škole Sisak, Osnovne škola 22. Lipanj i Osnovne škola Braća Ribar iz Siska.

102 1978


S ciljem senzibilizacije javnosti i zajednice te boljem socijalnom uključivanju naših korisnika provodili smo tijekom ožujka, travnja i svibnja edukativne tribine i okrugle stolove povodom obilježavanja Svjetskog dana sindroma Down, Dana svjesnosti o autizmu i nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom, a na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom u sklopu ovog programa organizirali smo i Edukativnu tribinu "Osobe s invaliditetom - aktivni članovi zajednice„ Autorica i moderatorica tribine bila je dr.sc.Daša Poredoš Lavor. O rezultatima zapošljavanja OSI na području SMŽ govorila je Željka Petrić Vagner, stručna savjetnica za zapošljavanje HZZ PU Sisak-iz odsjeka za posredovanje i pripremu zapošljavanja. U nastavku, predstavljeni su primjeri dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom i s područja naše županije – Narodna knjižnica i čitaonica „Vlado Gotovac“ Sisak, Opća bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ te udruga Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“.
U našoj zajednici svoj rad predstavili su gosti iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - mr.Sanja Mršić Jurina, spec.kliničke psihologije, grupna analitičarka; Željko Skelin, dipl.ekonom. iz Službe za zapošljavanje i poticaje te Irena Palaić, stručna prvostupnica javne uprave.
Rad centra za profesionalnu rehabilitaciju predstavile su Natalija Vičević, prof. rehabilitator, Voditeljica stručnog tima i Jasna Gašparović, viša stručna savjetnica – pravnica.
Gosti iz Zagreba dali su i konkretne odgovore na pitanja vezana uglavnom uz profesionalnu rehabilitaciju, prilagodbu radnih mjesta, kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom te zakonsku regulativu koju je potrebno doraditi.

 

 

Volontiraj u udruzi

Pozivamo vas da svojim znanjem i vještinama sudjelujete u volonterskim aktivnostima za djecu i odrasle osobe s invaliditetom. Možete nam se javiti na mail ili telefon, a lako ćete nas pronaći u Maloj kući.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Tko je online?

Imamo 44 gostiju i nema članova online