PODRŠKA ZA BOLJI I KVALITETNIJI ŽIVOT

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA II“ za projekt pod nazivom
„PODRŠKA ZA BOLJI I KVALITETNIJI ŽIVOT“ u vrijednosti 1.545.661,11 kn.

uosismz asistencija2a

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju provedbu projekta u periodu od 26 mjeseci od kojih su 24 mjeseca pružanje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invalidnosti i intelektualnim teškoćama s područja Sisačko-moslavačke županije (točnije gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice).

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Manda Šalić

UGOVORNO TIJELO:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT 1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 15.3.2019. – 15.5.2021.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.545.661,11 kn.

BROJ KORISNIKA: 12 osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama

SISAK : Dean Berendika, Tajana Bezuh, Dalibor Brdarić, Andrea Sirotin
PETRINJA: Štefica Grubar, Borna Damjanović, Ivana Vuković, Mateo Gavranović, Jadranko Ivančić
GLINA: Milana Gvojić, Dalibor Vilić
HRVATSKA KOSTAJNICA: Paula Seidl

BROJ NOVOZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 12 osobnih asistenata i 2 osobe za upravljanje projektom

 

CILJ PROJEKTA:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Pružiti pomoć i podršku, spriječiti institucionalizaciju te osigurati uključivanje i sudjelovanje za 12 osoba s invaliditetom u sva društvena događanja u zajednici i šire, poboljšati kvalitetu života OSI, kao i članova njihovih obitelji na području SMŽ.

ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA

  1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici
  2. sprječavanje institucionalizacije - osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama-korisnici usluge osobne asistencije poboljšat će kvalitetu života i socijalnu uključenost
  3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
  4. unaprijeđeno usklađivanje obiteljske i radne uloge u obiteljima - obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.
  5. rezultati projekta će biti primjeri dobre prakse drugim udrugama (koje ih mogu koristiti u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

element2 A5a1

Projekt je sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.