Naš tim

O NAMA: Administrativni i stručni tim Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije izgrađen je na principima jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika jedna je od naših prioritetnih  odrednica. U Udruzi njegujemo i potičemo otvorenu razmjenu informacija i komunikaciju na svim razinama…sve  u želji da stvorimo radno ozračje u kojemu su prijedlozi i sugestije dobrodošli, a zaposlenici pravodobno informirani o svim temama vezanim uz udrugu i njihov posao. Time se ujedno jača osjećaj pripadnosti i vrijednost timskog rada.

PROJEKTNI I ADMINISTRATIVNI TIM UDRUGE:

ALEKSANDRA MILKOVIĆ, dipl.nov.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: voditeljica za odnose s javnošću, informiranje i komunikaciju s članovima i stručnom službom Udruge. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište Zagreb, smjer: novinarstvo titula: diplomirani novinar – po novoj klasifikaciji: magistrica novinarstva

U Udruzi  je zaposlena od 2013. godine, a prije je kao majka djeteta s teškoćama u razvoju, člana Udruge, pružala svoje stručno znanje kroz volonterski doprinos te je jedno vrijeme na samim početcima rada Udruge i volonterski obnašala dužnost tajnice. Udrugu je kao tajnica, a potom i izvršna direktorica Udruge vodila u razdoblju od siječnja 2013. do svibnja 2022. godine. Posjeduje  iskustvo u koordinaciji timova, dobre logističke, medijacijske i interkulturne vještine - višegodišnje iskustvo u organizaciji tribina, seminara, konferencija, PR događanja, organiziranja humanitarnih akcija i senzibilizacije građana. Organizacija i upravljanje projektnim timovima u svim projektima Udruge zadnjih pet godina. Organizacija i vođenje ureda. Posjeduje dobre analitičke vještine, motiviranost i inicijativu za nove ideje za unaprjeđivanje cjelokupnog poslovanja. Idejna je začetnica, glavni urednik i autorica svojevrsne biografije objavljene pod nazivom „Petrinjski radio – 60 godina“ u izdanju Petrinjskog radija, autorica većine brošura, edukativnih i promotivnih materijala u Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ te suradnik i autor u nekoliko tiskanih izdanja Matice hrvatske Petrinja. Ima status hrvatskog branitelja, a volonterski obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog saveza udruga OSIce čija je predstavnica i u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Vlade RH, a volontira i kao član Upravnog odbora Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize.

alex za web 2

MANDA ŠALIĆ
Radno mjesto u UOSI SMŽ:  voditeljica financijske i administrativne službe i Eu projekata u Udurzi.  Završila je 1987. srednju ekonomsku školu u Banja Luci, u Algebri Sisak 2012. završila je za samostalnu knjigovotkinju, te tijekom 2014. obrazovanje za izradu i provedbu EU fondova

U udruzi je zaposlena od 2016. godine  te je aktivna u vođenju financijsko-administrativnih poslova udruge, pisanju  projektnih prijedloga, obavlja administrativno- financijske, edukacijske i konzultantske usluge za druge organizacije civilnog društva i poslovni sektor, angažirana je za administrativno i financijsko vođenje na svim projektima i programima koje udruga  provodi te je voditeljica EU projekata u Udruzi. Osim administrativnog i financijskog dijela usmjerena je i na organizaciju, organiziranje i vođenje volonterskih akcija u zajednici, organiziranje raznih kreativnih radionica za djecu i odrasle, liderica je CESI-ja za Sisačko-moslavačku županiju  te organizatorica i voditeljica niza radionica na temu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Dopredsjednica je i članica Udruge Građanski aktivizam, Petrinja (GrAk) i predsjednica Nadzornog odbora Građanske inicijative “Moj Grad Sisak”.

manda zaželi

PREDRAG MILUNIĆ, dipl. nastavnik
radno mjesto u UOSI SMŽ: voditelj projekta osobne asistencije u Udruzi
Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za predškolski odgoj i razrednu nastavu Petrinja, te stekao zvanje nastavnik razredne nastave.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ stekao na poslovima socijalnog radnika u Hrvatskom Crvenom križu, te kasnije na poslovima programskog službenika i referenta za povratak i reintegraciju u UNHCR-u. Stečeno iskustvo koristi u UOSI SMŽ na poslovima voditelja  EU projekta "Asistent-pomoć i podrška" gdje kordinira aktivnosti 16 osobnih asistenata koji pružaju usluge osobne asistencije za 19 osoba s invaliditetom tijekom 18 mjeseci trajanja projekta.

68588775 2346519858949255 4102725676522536960 n

IVAN LATINČIĆ, mag. hist.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: voditelj projekta Unicefa „Hitni odgovor na potres u Sisačko-moslavačkoj županiji - Usluge rane dječje interventne terapije za djecu (0-8) s TUR i invaliditetom i njihove obitelji“ te asistent na projektu „Inkluzivna farma – Platforma zelenog poduzetništva“.
Diplomirao na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2020. godine na studiju povijesti s temom „Templari
u srednjovjekovnoj Gori“.
Prije dolaska u Udrugu te početka rada s djecom i mladima s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom Ivan je radno iskustvo stekao na studentskom poslu gdje je radio kao vodič u Arheološkom muzeju te je na tom radnom mjestu stekao iskustvo u radu s djecom i mladima.
U Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ započeo je raditi tijekom 2020. godine  kao projektni asistent na projektu #pružimiruku čiji je cilj bila inkluzija mladih s teškoćama u razvoju te njihovih vršnjaka bez teškoća u sklopu kojeg je postao veliki miljenik naših korisnika.
Osim što je voditelj projekta te projektni asistent koji pruža podršku korisnicima uključenim u projektne aktivnosti Inkluzivne farme, Ivan koordinira volontere UOSI SMŽ te surađuje u pripremanju i osmišljavanju novih projekata u Udruzi. 

STRUČNI TIM UDRUGE  

NATALI KLARIĆ PRANIĆ, bacc.therap.occup.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2011. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije te nam se odmah pridružila i uključila u tim udruge.
U udruzi je kao radna terapeutkinja zaposlena od 2011. godine, a djeca „tetu Natali“ jako vole jer je komunikativna, empatična i inovativna u osmišljavanju  sadržaja za rad s djecom te ih potiče i utječe na njihov emocionalni i tjelesni razvoj i napredovanje. Zbog najduljeg radnog staža  u Udruzi bila je odličan mentor svojim kolegicama koje su nam se pridružile kasnije. Natali je završila brojne edukacije, a jedna će joj omogućiti da i promijeni radno mjesto. Nakon osobnog izazova majčinstva  Natali će se po povratku u udrugu pridružiti timu za provođenje terapije senzorne integracije.

JASMINA ŠAKINOVIĆ, bacc.therap.occup. - Ayressensorytherapist 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2013. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije, došla nam na stručno usavršavanje i ostala do danas …
Nakon odrađenog stručnog staža zadržavamo je u timu Udruge od 2014. godine kada se zbog povećanja broja upisane djece s razvojnim teškoćama ukazala potreba za otvaranjem drugog kabineta radne terapije u udruzi. Lijepo prihvaćena od djece s kojom radi svakodnevno pokazuje odgovornost za svoj rad, dobru komunikaciju, pristup djeci a u terapijskom radu koristi i stečena znanja kroz dodatne edukacije (Masgutova metoda) Od rujna 2017. druga je senzorna teraputkinja u Sobi čuda u Sisku.

VERONIKA MUŽA, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2014. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije.
Radnu terapiju u Udruzi počela je provoditi krajem 2016. godine i izvrsno se snašla i prihvaćena je od strane naše dječice. Dugogodišnje volontiranje s terapijskim konjima i djecom s razvojnim teškoćama utjecalo je na njeno profesionalno opredjeljenje i sada, nakon ovo malo vremena provedenog s nama, možemo zasigurno reći da nije pogriješila.  Trenutno „pravi društvo“  našoj Luni u Sobi čuda u Sisku gdje smo uredski prostor pretvorili u drugi kabinet radne terapije kako bi djeci i roditeljima iz Siska uštedjeli vrijeme i koju kunu da na terapiju ne moraju više putovati do Petrinje.

.34342298 10204456148241465 7755521484038078464 n

MARTA KRIŽANIĆ, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja. Završila je 2015. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije i najnovije je osvježenje našeg malog tima.
Individualni terapijski rad. (iskustvo kroz godinu dana stručnog usavršavanja –pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Goljak upravo na poslovima radne terapije)

DINO HEBLIN, bacc.physioth.- Ayressensorytherapist
Radno mjesto u UOSI SMŽ: terapija senzorne integracije
Završio je 2016.godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij fizioterapije te uz financiranje Udruge u 2019. godini stekao međunarodnu priznatu licencu za terapeuta senzorne integracije.
Od 1. srpnja 2019. godine postaje dio stručnog tima Udruge. Njegovo radno mjesto je naša Soba čuda u Sisku. Ima dugogodišnje iskustvo u terapijskom jahanju sa djecom s razvojnim teškoćama , te je u ožujku 2018.godine položio 1 i 2 stupanj PNF (PROPRIOCEPTIVNA NEUROMIŠIĆNA FACILITACIJA) u Varaždinskim toplicama.

JELENA MARIĆ HERCEG,  bacc.physioth. -  Ayressensorytherapist 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: terapija senzorne integracije 
Jelena Marić Herceg u naš tim došla je kao zraka sunca nakon katastrofalnog potresa. Zahvaljujući podršci Unicefa, dok su drugi strahovali za radna mjesta, mi smo u našoj Udruzi, ne samo sačuvali sva, već i zaposlili Jelenu i uveli novu terapijsku uslugu.
Jelena je 2009.g. završila smjer za fizioterapeutsku tehničarku u Srednjoj školi Topusko. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, završila je 2013.g. stručni studij fizioterapije. Stručno usavršavanje odradila je u Lječilištu Topusko gdje je u, međuostalim, počela raditi i s djecom. S djecom je radila i kroz Školski športski savez Sisačko–moslavačke županije, gdje je i zavoljela rad s našim najmlađim članovima društva. Vodi se politikom da se vježbe mogu mnogo puta iskombinirati kroz igru i na taj ih način približiti djeci kao nešto čemu će se veseliti i maksimalno davati sve od sebe. Trudi se svako dijete upoznati kao individuu, te na osnovu njihovih želja, strasti i navika osmisliti terapije u kojima će uživati i kojima će se veseliti pri dolasku u kabinet senzorike u našoj Maloj kući u Petrinji.

UOISMZ Fizioterapija 2


stručni tim 2019

JAČANJE OSOBNIH KAPACITETA I KAPACITETA UDRUGE KROZ EDUKACIJE

u 2020. godini

u 2019. godini

u 2018. godini

u 2017. godini 

u 2016. godini:

u 2015. godini:

u 2014. godini:

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

baner mogucnostiA4

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.