Naš tim

O NAMA: Administrativni i stručni tim Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije izgrađen je na principima jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika jedna je od naših prioritetnih  odrednica. U Udruzi njegujemo i potičemo otvorenu razmjenu informacija i komunikaciju na svim razinama…sve  u želji da stvorimo radno ozračje u kojemu su prijedlozi i sugestije dobrodošli, a zaposlenici pravodobno informirani o svim temama vezanim uz udrugu i njihov posao. Time se ujedno jača osjećaj pripadnosti i vrijednost timskog rada.

PROJEKTNI I ADMINISTRATIVNI TIM UDRUGE:

ALEKSANDRA MILKOVIĆ, dipl.nov.
Radno mjesto u UOSI SMŽ:  izvršna direktorica Udruge i voditeljica projekata i programa u Udruzi Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište Zagreb, smjer: novinarstvo titula: diplomirani novinar – po novoj klasifikaciji: magistrica novinarstva

U Udruzi  je zaposlena od 2013. godine, a prije je kao majka djeteta s teškoćama u razvoju, člana Udruge, pružala svoje stručno znanje kroz volonterski doprinos te je jedno vrijeme na samim početcima rada Udruge i volonterski obnašala dužnost tajnice. Posjeduje  iskustvo u koordinaciji timova, dobre logističke, medijacijske i interkulturne vještine - višegodišnje iskustvo u organizaciji tribina, seminara, konferencija, PR događanja, organiziranja humanitarnih akcija i senzibilizacije građana. Organizacija i upravljanje projektnim timovima u svim projektima Udruge zadnjih pet godina. Organizacija i vođenje ureda. Posjeduje dobre analitičke vještine, motiviranost i inicijativu za nove ideje za unaprjeđivanje cjelokupnog poslovanja. Idejna je začetnica, glavni urednik i autorica svojevrsne biografije objavljene pod nazivom „Petrinjski radio – 60 godina“ u izdanju Petrinjskog radija, autorica svih brošura, edukativnih i promotivnih materijala u Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ te suradnik i autor u nekoliko tiskanih izdanja Matice hrvatske Petrinja. Ima status hrvatskog branitelja, članica je Kluba žena Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata grada Petrinje te obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog saveza udruga OSIce  i predstavnica je Saveza u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Vlade RH.

MANDA ŠALIĆ
Radno mjesto u UOSI SMŽ:  voditeljica financijske i administrativne službe Završila je 1987. srednju ekonomsku školu u Banja Luci, u Algebri Sisak 2012. završila je za samostalnu knjigovotkinju, te tijekom 2014. obrazovanje za izradu i provedbu EU fondova

U udruzi je zaposlena od 2016. godine  te je aktivna u vođenju financijsko-administrativnih poslova udruge, pisanju  projektnih prijedloga, obavlja administrativno- financijske, edukacijske i konzultantske usluge za druge organizacije civilnog društva i poslovni sektor, angažirana je za administrativno i financijsko vođenje na svim projektima i programima koje udruga  provodi . Osim administrativnog i financijskog dijela usmjerena je i na organizaciju, organiziranje i vođenje volonterskih akcija u zajednici, organiziranje raznih kreativnih radionica za djecu i odrasle, liderica je CESI-ja za Sisačko-moslavačku županiju  te organizatorica i voditeljica niza radionica na temu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Dopredsjednica je i članica Udruge Građanski aktivizam, Petrinja (GrAk) i predsjednica Nadzornog odbora Građanske inicijative “Moj Grad Sisak”.

manda zaželi

PREDRAG MILUNIĆ, dipl. nastavnik
radno mjesto u UOSI SMŽ: Projektni asistent-koordinator u EU projektu "Podrška za bolji i kvalitetniji život".
Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za predškolski odgoj i razrednu nastavu Petrinja, te stekao zvanje nastavnik razredne nastave.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ stekao na poslovima socijalnog radnika u Hrvatskom Crvenom križu, te kasnije na poslovima programskog službenika i referenta za povratak i reintegraciju u UNHCR-u. Stečeno iskustvo koristiti će u UOSI SMŽ na poslovima asistenta i koordinatora u EU projektu "Podrška za bolji i kvalitetniji život" gdje će koordinirati aktivnosti 12 osobnih asistenata koji pružaju usluge osobne asistencije za 12 osoba s invaliditetom tijekom 2 godine trajanja projekta.

IVANA ŠALIĆ, mag.prim.educ. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: voditeljica projekta Inkluzivne farme financiranog od strane zaklade Reach for change i Tele 2 Hrvatska te administratorica na projektu Nove vještine za jednake mogućnosti.
Ivana je 2019. godine diplomirala na Učiteljskom fakultetu; učiteljski studij, modul Hrvatski jezik s temom Odgojno-obrazovna inkluzija učenika osnovnoškolske dobi s poremećajem iz spektra autizma te stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ stekla je obavljajući studentske poslove kao ISVU koordinatorica na Učiteljskom fakultetu, Odsjek Petrinja, kao asistentica na projektnim aktivnostima udruge Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” i razne druge.
Ivana volontira od svoje 13. godine. Još 2014. godine dobila je priznanje Volonterskog centra Petrinja za najbolju volonterku s 457 volonterskih sati, a 2018. godine priznanje za najbolju volonterku i od Udruge osoba s invaliditetom SMŽ sa 141 volonterskih sati.
Osim što će Udruzi doprinijeti svojim stručnim znanjima stečenih kroz studij, Ivana je završila i edukacije kao što su: Govornička škola, Škola ljudskih prava, Izobrazba za koordinatore volontera, radionice o asistivnoj tehnologiji, te nekoliko radionica na temu pisanja projekata.

68588775 2346519858949255 4102725676522536960 n

STRUČNI TIM UDRUGE  

NATALI KLARIĆ PRANIĆ, bacc.therap.occup.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2011. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije te nam se odmah pridružila i uključila u tim udruge.
U udruzi je kao radna terapeutkinja zaposlena od 2011. godine, a djeca „tetu Natali“ jako vole jer je komunikativna, empatična i inovativna u osmišljavanju  sadržaja za rad s djecom te ih potiče i utječe na njihov emocionalni i tjelesni razvoj i napredovanje. Zbog najduljeg radnog staža  u Udruzi bila je odličan mentor svojim kolegicama koje su nam se pridružile kasnije. Natali je završila brojne edukacije, a jedna će joj omogućiti da i promijeni radno mjesto. Nakon osobnog izazova majčinstva  Natali će se po povratku u udrugu pridružiti timu za provođenje terapije senzorne integracije.

JASMINA ŠAKINOVIĆ, bacc.therap.occup. - Ayressensorytherapist 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2013. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije, došla nam na stručno usavršavanje i ostala do danas …
Nakon odrađenog stručnog staža zadržavamo je u timu Udruge od 2014. godine kada se zbog povećanja broja upisane djece s razvojnim teškoćama ukazala potreba za otvaranjem drugog kabineta radne terapije u udruzi. Lijepo prihvaćena od djece s kojom radi svakodnevno pokazuje odgovornost za svoj rad, dobru komunikaciju, pristup djeci a u terapijskom radu koristi i stečena znanja kroz dodatne edukacije (Masgutova metoda) Od rujna 2017. druga je senzorna teraputkinja u Sobi čuda u Sisku.

LUNA BERENDIKA, bacc.physioth.-Ayressensorytherapist
Radno mjesto u UOSI SMŽ: fizioterapeutkinja/senzorna terapeutkinja Završila je 2016.godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij fizioterapije te uz financiranje Udruge u 2017. godini stekla međunarodnu priznatu licencu za terapeutkinju senzorne integracije University of Southern California-Ayressensorytherapist
U Udrugu je došla kao volonterka, a od 2016. postaje dio stručnog tima Udruge. Njeno radno mjesto od 2017. godine je naša Soba čuda i radi kao prvi senzorni terapeut u prvoj sobi za terapiju senzorne integracije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Uvijek vedra i nasmijana osvojila je srca sve djece i trenutno je njen radni prostor najpopularniji kod naše djece-članova udruge. Komunikativna je, otvorena za postavljene izazove, pokazivanje samoinicijative, vedra i nasmijana i posebno senzibilizirana obzirom da ima brata s teškoćama i invaliditetom.

VERONIKA MUŽA, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja Završila je 2014. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije.
Radnu terapiju u Udruzi počela je provoditi krajem 2016. godine i izvrsno se snašla i prihvaćena je od strane naše dječice. Dugogodišnje volontiranje s terapijskim konjima i djecom s razvojnim teškoćama utjecalo je na njeno profesionalno opredjeljenje i sada, nakon ovo malo vremena provedenog s nama, možemo zasigurno reći da nije pogriješila.  Trenutno „pravi društvo“  našoj Luni u Sobi čuda u Sisku gdje smo uredski prostor pretvorili u drugi kabinet radne terapije kako bi djeci i roditeljima iz Siska uštedjeli vrijeme i koju kunu da na terapiju ne moraju više putovati do Petrinje.

.34342298 10204456148241465 7755521484038078464 n

MARTA KRIŽANIĆ, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja. Završila je 2015. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije i najnovije je osvježenje našeg malog tima.
Individualni terapijski rad. (iskustvo kroz godinu dana stručnog usavršavanja –pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Goljak upravo na poslovima radne terapije)

DINO HEBLIN, bacc.physioth.- Ayressensorytherapist
Radno mjesto u UOSI SMŽ: terapija senzorne integracije
Završio je 2016.godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij fizioterapije te uz financiranje Udruge u 2019. godini stekao međunarodnu priznatu licencu za terapeuta senzorne integracije.
Od 1. srpnja 2019. godine postaje dio stručnog tima Udruge. Njegovo radno mjesto je naša Soba čuda u Sisku. Ima dugogodišnje iskustvo u terapijskom jahanju sa djecom s razvojnim teškoćama , te je u ožujku 2018.godine položio 1 i 2 stupanj PNF (PROPRIOCEPTIVNA NEUROMIŠIĆNA FACILITACIJA) u Varaždinskim toplicama.

MAJA JURIŠIĆ, magistra primarnog obrazovanja - voditeljica programa male škole i pomoći u učenju
Diplomirala je 2016. godine na Učiteljskom fakultetu - učiteljski studij, modul likovna kultura te stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja. Radno iskustvo stekla je tijekom pripravničkog staža u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića u Sisku te tijekom kraćih zamjena. U Udruzi je zaposlena od 1. studenog 2019. na projektu Glas za svaku djecu - gledaj, slušaj i uči u sklopu kojeg provodi individualni i grupni rad s djecom predškolske dobi te individualni rad s djecom koja idu u školu.

stručni tim 2019

JAČANJE OSOBNIH KAPACITETA I KAPACITETA UDRUGE KROZ EDUKACIJE

u 2019. godini

u 2018. godini

u 2017. godini 

u 2016. godini:

u 2015. godini:

u 2014. godini:

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

baner mogucnostiA4

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.