Mala kuća

Malom kućom zovemo centralno mjesto okupljanja djece s teškoćama u razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nastavi

Soba čuda

Prva soba za senzornu integraciju djece s teškoćama u razvoju na području Sisačko-moslavačke županije.

Nastavi

Usluge koje pružamo

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavaĉke županije u pružanju usluga vodi se tzv. socijalnim pristupom prema kojem se društvo prilagođava osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Takve usluge moraju biti pružene u trenutku kad ih trebaju, na način na koji ih trebaju i tako da zadovolje potrebu svakog pojedinca ponaosob.  Načini i uvjeti pružanja usluga precizno su definirani Protokolom o načinima i uvjetima pružanja socijalnih usluga Udruge osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije, a u svrhu unaprjeđenja postupaka i procedura u pružanju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga korisnicima djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na području Sisačko – moslavačke županije. Protokolom je obuhvaćen opis svake usluge, dostupnost i radno vrijeme, kompetencije pružatelja, izrada individualnog plana i mišljenja, mjere sprječavanja rizika, te predlošci obrazaca kojima su obuhvaćene usluge.

Natali Lea

  • Usluge osobne podrške u odgojno – obrazovnim programima ( pomoć u učenju, Mala škola, sat Domaćinstva....)
  • Usluge radnog terapeuta (individualni terapeutski rad od 45 minuta) - 2 kabineta u Petrinji i 1 u Sisku
  • Usluge terapije senzorne integracije (2 grupe) - lista čekanja za treću grupu
  • Odmor od skrbi (1 dan u tjednu u trajanju 3 sata)
  • Usluge igraonice za djecu (2 sata tjedno)
  • Psihosocijalna podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom (grupne razgovaraonice i individualni termini podrške)
  • Usluge kreativnih, rekreativnih i okupacijskih aktivnosti za korisnike (povremeno)
  •  prijevoz korisnika na terapije (povremeno, ovisno o programima)
  •  usluge informiranja, savjetovanja
  •  zagovaranje prava OSI, promocija, javna istupanja, edukativni okrugli stolovi i tribine

Udruga osoba s invaliditetom SMŽ svojim uslugama doprinosi razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga usmjerenih djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kroz veću dostupnost i proširenje postojećih usluga koje nudi javni sektor u Sisačko moslavačkoj županiji. To je i u skladu s reformskim ciljevima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te nedavno objavljenom Strategijom razvojasustavasocijalneskrbi u kojoj se naglašava uloga nevladinih organizacija kao pružatelja usluga u zajednici.  Rad Udruge osoba s invaliditetom SMŽ temelji se na sprječavanju institucionalizacije, omogućavanju socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a uporište nalazi u strateškim dokumentima RH kao što su UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.- 2015. godine.  Temeljna načela u ovim dokumentima naglašavaju novi pristup prema kojem  se dijete s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom više ne prilagođava društvu, već društvo njima.  Zagovara se tzv. socijalni model u odnosu na zastarjeli medicinsko-rehabilitacijski  model u kojem je naglasak na otklanjanje prepreka u okruženju kako bi se podupirale jednake mogućnosti osoba s invaliditetom.  Specifičan doprinos Udruge u poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ogleda se u aktivnostima koje sugeriraju razvoj izvaninstitucionalnih usluga u zajednici koje su planirane prema potrebama korisnika i koje slijede korisnika ili se pružaju blizu mjesta korisnika i to kroz Malu kuću ili u mjestima gdje korisnici žive, školama i vrtićima.

Sjedište Udruge, objekt Mala kuća

J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 16:00 sati,utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 sati

PROJEKTNO- ADMINISTRATIVNI URED U SISKU

izvršna direktorica
voditelji projekata i projektni asistenti
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.