HITNI ODGOVOR NA POTRES U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI - USLUGE RANE DJEČJE INTERVENTNE TERAPIJE ZA DJECU (0-8) S TUR I INVALIDITETOM I NJIHOVE OBITELJI

Projekt kojem Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financira Unicef Hrvatska, a u tu svrhu osigurana su sredstva za jednu godinu programa, zaključno do 3.veljače 2022. godine u iznosu 367.368,86 kn

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROJEKTA: Ivan Latinčić
UGOVORNO TIJELO: Unicef Hrvatska
VRIJEME PROVEDBE: 3.2.2021. – 3.2.2022.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 367.368,86 kn

UNICEF zasvakodijete Cyan Horizontal rgb HR

AKTIVNOSTI:
1.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji
2.Terapija senzorne integracije za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući u Petrinji do uređenja nove Sobe čuda u Sisku koja je stradala u potresu
3. Fizioterapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući – nova usluga koju financiranjem plaće u 100% iznosu slijedećih godinu dana financira Unicef Hrvatska
4. Psihosocijalno osnaživanje roditelja djece s TUR i invaliditetom – upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup rada s djecom kod kuće, radionice za roditelje, edukacije….
5.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta, praćenje i evaluacija
6.Promidžba projekta

Jelena fizio

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Uspostava novih oblika psihosocijalne podrške u zajednici pogođenoj potresom.
Po okončanju provedbe, djeca s TUR i članovi obitelji obuhvaćeni projektom biti će bolje integrirani u lokalnu zajednicu. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA GODINU DANA PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (fizioterapeut)
• 70 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 105 članova obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom projekta upoznati su sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice), unaprijedili su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijedili i postigli bolju integraciju u širu društvenu zajednicu
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije, fizioterapije
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici – suradnja s Unicef Hrvatska

UOISMZ UNICEF manja

DRUŠTVENA VRIJEDNOST PROJEKTA:
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti) – osim Siska i Petrinje na terapije u malu kuću dolaze djeca i članovi obitelji iz manjih okolnih ruralnih mjesta i drugih gradova i općina (Martinska Ves, Topolovac, Sunja, Popovača, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska…). Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

logo eu za OA

Projekt Asistent pomoć i podrška financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.